Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 5 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 14.12.2017 Innst. 5 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling om finansadministrasjon, låneopptak, utbytte og overføringer av oljeinntekter til statsbudsjettet. Regjeringens forslag ble med noen endringer som følge av budsjettforliket vedtatt med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.12.2017

   Behandla i Stortinget: 20.12.2017