Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 12. desember 2017

Roy Steffensen

leder og ordf. for kap. 200, 220 og 3220

Marit Arnstad

ordf. for kap. 229, 1137 og 3229

Mona Lill Fagerås

ordf. for kap. 222, 230, 255, 284, 3222 og 3230

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for kap. 221 og 228

Kent Gudmundsen

ordf. for kap. 223, 225, 227, 257 og 3225

Martin Henriksen

ordf. for kap. 270

Turid Kristensen

ordf. for kap. 280, 281, 288, 920, 3280, 3281 og 3288

Ingelinn Lossius-Skeie

ordf. for kap. 258, 2410 og 5310

Nina Sandberg

ordf. for kap. 260, 285, 287, 923, 926, 928, 3923 og 3926

Leif Audun Sande ordf. for kap. 254, 256 og 3256

Aleksander Stokkebø

ordf. for kap. 240, 241 og 252

Marit Knutsdatter Strand

ordf. for kap. 226 og 253

Mathilde Tybring-Gjedde

ordf. for kap. 231