Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammetilskudd til kommunesektoren mv., tilfeldige utgifter og inntekter og statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte mv. for 2008

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2007

Reidar Sandal

leder

Marianne Aasen Agdestein

ordf. for kap. 5501 og 5507

Magnar Lund Bergo

ordf. for kap. 5511

Svein Flåtten

ordf. for kap. 5630, 5651 og 5652

Peter Skovholt Gitmark

ordf. for kap. 5541

Ingunn Gjerstad

ordf. for kap. 2309, 5309, 5508, 5509, 5542, 5543, 5546, 5547, 5548 og 5549

Hilde Grønhovd

ordf. for kap. 5521 og 5700

Gjermund Hagesæter

ordf. for kap. 5531, 5536 og 5583

Rolf Terje Klungland

ordf. for kap. 5611, 5616, 5618, 5622, 5625, 5656, 5680, 5685 og 5692

Ulf Leirstein

ordf. for kap. 5341

Torgeir Micaelsen

ordf. for kap. 5556, 5557, 5559, 5568, 5574, 5580 og 5582

Jørund Rytman

ordf. for kap. 5555

Jan Tore Sanner

ordf. for kap. 5631

Lars Sponheim

ordf. for kap. 5565

Eirin Kristin Sund

ordf. for kap. 571, 572, 575 og 3571

Hans Olav Syversen

ordf. for kap. 5526 og 5572