Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Oslo (41 - 60 av 143)
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:659 (2021-2022)

  Innlevert: 10.12.2021

  Sendt: 13.12.2021

  Svart på: 20.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Statsråden har i flere sammenhenger vist til at det foreligger internasjonale forpliktelser som utelukker regulering av krafthandelen over utenlandsforbindelsene. Bl.a. skriver statsråden i sitt svar til Dokument 15:16 (2021-2022): «Dersom Norge skulle begrense handelen over utenlandsforbindelsene i et forsøk på å påvirke kraftprisen, vil det være i strid med våre forpliktelser...» (besvart 18.10.2021). Hvilke konkrete forpliktelser er det statsråden her viser til, og hvilke konkrete unntakshjemler finnes i så fall?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:649 (2021-2022)

  Innlevert: 10.12.2021

  Sendt: 10.12.2021

  Svart på: 20.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Nordlandssykehuset planlegger for nedbemanning på 257 årsverk. De oppgir «svært krevende økonomisk situasjon» som begrunnelse. Hva synes statsråden om en slik nedbemanning på sykehusene under en pandemi, ser statsråden at helseforetaksmodellen som innebærer at sykehus skal drives som butikk skaper problemer, og er statsråden orientert om og trygg på at dette ikke vil gå utover pasientsikkerheten eller øke arbeidsbelastningen ytterligere på de allerede hardt belastede sykehusansatte?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:654 (2021-2022)

  Innlevert: 09.12.2021

  Sendt: 13.12.2021

  Svart på: 20.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil utredningen «Dokumentoffentlighet i straffesaker» komme på høring, og hvordan vil justisministeren følge opp det viktige arbeidet med å sikre åpenhet og innsyn i rettspleien?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:624 (2021-2022)

  Innlevert: 09.12.2021

  Sendt: 09.12.2021

  Svart på: 15.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil statsråden foreslå en konkret bestemmelse som hensyntar behovet for å motvirke aggressiv skatteplanlegging og hvordan vil statsråden sikre at advokaters taushetsplikt ikke er til hinder for at påtalemyndighetene får utøve kontrollvirksomhet?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:616 (2021-2022)

  Innlevert: 08.12.2021

  Sendt: 08.12.2021

  Svart på: 16.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hva tenker samferdselsministeren om at prisøkningen på buss har vært tre ganger så høy som på bensin det siste tiåret?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:611 (2021-2022)

  Innlevert: 08.12.2021

  Sendt: 08.12.2021

  Svart på: 21.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva vil regjeringa gjøre for å rekruttere intensivsykepleier som har forlatt yrket og vurderer regjeringa å sette inn strakstiltak for å sikre bedre arbeidsvilkår for å beholde dem som er i jobb?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:599 (2021-2022)

  Innlevert: 06.12.2021

  Sendt: 07.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil statsråden vurdere å gjennomføre forskning på den fysiske og psykiske belastning ansatte i Kriminalomsorgen blir utsatt for gjennom utøvelsen av sitt daglige virke, og mulige konsekvenser av dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:568 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Svart på: 10.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I finansdebatten i Stortinget 2.12.2021 la finansministeren vekt på at Norges tilslutning til ACER hadde bidratt til de høye strømprisene vi nå har. Hvilke konkrete vedtak fra ACER vil finansministeren vise til for å underbygge dette resonnementet, og skal finansministeren forstås slik at regjeringen ønsker å trekke Norge ut av ACER?
 • Skriftleg spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:567 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Svart på: 07.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I Regjeringsplattformen har regjeringen uten forbehold erklært at den skal «fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier og prioritere industriens kraftbehov». Hvilke prosesser har Regjeringen satt i gang for å realisere dette løftet, herunder for å avklare Norges forpliktelser etter EUs fornybardirektiv, og hvordan vurderer statsråden ordningen i lys av et marked som i økende grad krever dokumentasjon på at produkter er produsert med fornybar energi?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:565 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Svart på: 21.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil regjeringen raskt komme med en nasjonal kompensasjonsordning for de berørte bransjene, på samme nivå som ble gjort gjeldende fra mars 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:556 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Svart på: 09.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Er statsråden trygg på at sikkerhetene til norske utøvere vil bli ivaretatt under vinter-OL i Beijing i 2022, sett i lys av forsvinningen til den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai?
 • Skriftleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:553 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Svart på: 14.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Hvordan kan statsråden garantere at nivået på utdanningsbistanden vil være på 3,4 milliarder kroner i 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:552 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Hvilke leverandører og underleverandører er aktuelle for å opprette systemet for tilrettelagt innhenting?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:544 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  I hvilket omfang bruker politiet mindreårige som del av politiøvelser, og mener statsråden at dette er en praksis som bør fortsette?
 • Skriftleg spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:531 (2021-2022)

  Innlevert: 30.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kan klima- og miljøministeren dokumentere at budsjettenigheten mellom Ap, Sp og SV vil føre til større kutt i klimagassutslippene i 2022 enn Solberg-regjeringens budsjett for 2022 ville gjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:528 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Svart på: 06.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil klima- og miljøministeren avklare, eventuelt endre, definisjonen av «fossilfrie biler» og «nullutslippsbiler» slik at flertallet på Stortinget ikke ender opp med å svekke målsetningen for nullutslippsbiler i 2025?
 • Skriftleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:527 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hvor mange tonn CO2 mer eller mindre kutter budsjettforliket (tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022) sammenliknet med budsjettforslaget til Solberg-regjeringen i 2022, og frem mot 2030?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:526 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvor mye er regjeringens budsjettenighet med SV estimert til å kutte av CO2-ekvialenter i 2022 sammenliknet med Solberg-regjeringens budsjettforslag, og kan statsråden vise til utregningen bak svaret?
 • Skriftleg spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:524 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Svart på: 07.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  I mars 2022 samles FNs medlemsland til fjerde og siste forhandlingsrunde om en global havavtale. Hvordan vil statsministeren, som ny leder av Det internasjonale panelet for en bærekraftig havøkonomi, bidra til at Norge tar en lederrolle i forhandlingene for å sikre en avtale som gjør det mulig å verne minst 30 prosent av verdenshavene innen 2030, slik Erna Solberg tidligere har forpliktet Norge til?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Svart på: 06.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Reguleringsplan for kapasitetsutvidelse på jernbanenettet gjennom Brynsbakken i Oslo ble hastebehandlet fordi bane NOR hadde varslet at utbyggingen ville bli forsinket dersom den ikke ble behandlet på det tidspunktet. Nå har bane NOR varslet at utbyggingen forsinkes med minst 4 år likevel. Vil statsråden instruere Bane NOR til å gjøre de etterspurte utredningene av støy, lokkløsninger og bevaringshensyn i Brynsbakken og sikre at Oslo bystyre kan behandle saken på nytt?