Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 62)

Ingen saksordførar (14)

Amundsen, Per-Willy (1)

 • Svalbardbudsjettet 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 17 S (2018-2019)

  Svalbardbudsjettet 2019

  Saksordførar: Amundsen, Per-Willy
  Behandla: 13.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak

Andersen, Karin (4)

Asheim, Henrik (11)