Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 12 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 05.12.2018 Innst. 12 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2019, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Den økonomiske rammen for rammeområde 16 i 2019 er 77 mrd. kroner. Det ble også vedtatt tre anmodningsvedtak.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2018

   Behandla i Stortinget: 12.12.2018