Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 15 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 05.12.2018 Innst. 15 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2019, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Rammeområde 7 ble vedtatt med netto sum på kroner 452 120 308 000.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2018

   Behandla i Stortinget: 13.12.2018