Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 155 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, jf. Prop. 45 S (2020-2021), unntatt kap. 923, 926, 2540 og 3926 samt romertall III, og Innst. 155 S (2020-2021). Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020