Stortinget - Møte tirsdag den 4. juni 2019

Dato: 04.06.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.33.