Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), og Tillegg til Lov om havner og farvann

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mai 2019

Helge Orten

Dagfinn Henrik Olsen

leder

ordfører