Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 28. mai 2019

Lene Vågslid

Emilie Enger Mehl

leder

ordfører