Stortinget - Møte mandag den 22. mai 2017

Dato: 22.05.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Lovvedtak 79 (2016–2017), jf. Innst. 284 L (2016–2017) og Prop. 53 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 9 [14:12:25]

Stortingets vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger) (Lovvedtak 79 (2016–2017), jf. Innst. 284 L (2016–2017) og Prop. 53 L (2016–2017))