Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)

Prop. 53 L (2016-2017), Innst. 284 L (2016-2017), Lovvedtak 79 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 284 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i markedsføringsloven. Endringene henger sammen med den pågående etableringen av en dagligvareportal og innebærer unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 22.05.2017