Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014

Dette dokument

  • Innst. 186 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 3:2 (2015–2016)
  • Dato: 01.03.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 30

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 1. mars 2016

Martin Kolberg

Erik Skutle

leder

ordfører