Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Dette dokument

  • Innst. 137 L (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 3 L (2010–2011)
  • Dato: 07.12.2010
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 7. desember 2010

Gjermund Hagesæter

Lise Christoffersen

fung. leder

ordfører