Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Utdannings- og forskingskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er utdanning, barnehagar og forsking – medrekna koordinering av forskingspolitikken og forsking for landbruk, fiske og næringsliv.

Medlemene i komiteen

Medlemer i utdannings- og forskingskomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via 
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Komiteen bed høyringsinstansene senda inn korte bakgrunnsnotat så tidleg som mogeleg.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utdannings- og forskingskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: utdanning-forskning@stortinget.no

Komitésekretær

Anne Grøholt
Telefon: 23 31 30 90

Komitésekretariatet

Rune Flaten
Telefon: 23 31 37 73

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Steffensen, Roy FrP
Første nestleder Gudmundsen, Kent H
Andre nestleder Henriksen, Martin A
Medlem Asphjell, Jorodd A
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Fagerås, Mona SV
Medlem Grøvan, Hans Fredrik KrF
Medlem Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv. Har permisjon, Hagen, Carl I. møter som vararepresentant) FrP
Medlem Kristensen, Turid H
Medlem Melby, Guri (Møter fast for Grande, Trine Skei) V
Medlem Sandberg, Nina A
Medlem Solberg, Torstein Tvedt A
Medlem Strand, Marit Knutsdatter Sp
Medlem Synnes, Marianne H
Medlem Tybring-Gjedde, Mathilde (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen) H