Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 13 (2018–2019), jf. Innst. 75 L (2018–2019) og Prop. 105 LS (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 10 [20:47:43]

Stortingets vedtak til lov om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) (Lovvedtak 13 (2018–2019), jf. Innst. 75 L (2018–2019) og Prop. 105 LS (2017–2018))