Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2019

Dato: 19.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 151 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 1 [10:04:37]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid (Innst. 151 S (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.