Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

Innst. 151 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 30.01.2019 Innst. 151 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.01.2019

   Behandla i Stortinget: 19.02.2019