Stortinget - Møte tirsdag den 23. mai 2017

Dato: 23.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.11.