Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Frank J. Jenssen om å tillate stryking av listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg

Dette dokument

  • Representantforslag 14 S (2016–2017)
  • Dato: 26.10.2016
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
26. oktober 2016

Helge André Njåstad

Ingebjørg Amanda Godskesen

Harald T. Nesvik

Ingjerd Schou

Michael Tetzschner

Frank J. Jenssen