Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

 

Statsbudsjettsaker fordelt på komitéInnstilling avgisBehandling i plenum
Finanskomiteens statsbudsjettsaker
 27. nov  3. des
 27. nov  3. des
 5. des 12. des
5. des

12. des

 

11. des 19. des
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) 5. des 13. des
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) 6. des 18. des
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) 4. des 10. des
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) 6. des 15. des
Justiskomiteen (Rammeområde 5) 10. des 17. des
Utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) 5. des 12. des
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) 6. des 14. des
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) 11. des 18. des
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) 4. des 11. des
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) 4. des 11. des
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker
6. des 13. des
6. des 13. des

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 19.12.2018 13:10