Stortinget - Møte fredag den 14. desember 2018 *

Dato: 14.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.28.