Stortinget - Møte mandag den 3. desember 2018 *

Dato: 03.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.39.