Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2018 *

Dato: 18.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.29.