Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Lars Haltbrekken om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 20. november 2018

Helge Orten

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører