Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. desember 2018

Ketil Kjenseth

leder og ordfører