Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2018

Dato: 18.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 101 S (2018–2019), jf. Prop. 18 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 3 [10:01:53]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet (Innst. 101 S (2018–2019), jf. Prop. 18 S (2018–2019))