Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Oppgaver til nye regioner

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. desember 2018

Karin Andersen

Torhild Bransdal

leder

ordfører