Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 10. desember 2018

Helge Orten

leder og ordfører