Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet

Prop. 17 S (2018-2019), Innst. 111 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2018 Innst. 111 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to proposisjoner om endringer på budsjettet for 2018 på rammeområde 17. Dette inkluderer kapitler og poster på Samferdselsdepartementets budsjett og kap. 542 på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Det ble bl a vedtatt nye kostnadsrammer for en rekke vegprosjekter som er under utbygging. Endringene som regjeringen hadde foreslått ble vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2018