Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2018 *

Dato: 12.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.19.