Stortinget - Møte lørdag den 15. desember 2018

Dato: 15.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.26.