Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2018 *

Dato: 11.12.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet heva kl. 21.24.