Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 952)
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:911 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Hva er lønnsnivået for ambassadører og øvrig embetsverk i Utenriksdepartementet, og har ansatte mulighet til å leie ut egen bolig i Norge ved utenlandsoppdrag?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:910 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Landbruks- og matminister Borch har sagt at hun ønsker at landbruket skal bli en del av regjeringens strømstøtteordning. Mange, også FrP er utålmodige på vegne av landets matprodusenter. Ser statsråden for seg at dette kun skal gjelde bønder, eller skal det også gjelde andre matprodusenter og næringsmiddelaktører, for eksempel slik som Stangeland Mølle i Sandnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:909 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden enig i innføringen av overtredelsesgebyr til fastleger som forskriver blåresept kan svekke pasienters rettigheter og pålegge den allerede pressede fastlegeordningen en uheldig tilleggsbyrde og vil hun foreta seg noe for at den trekkes tilbake?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:908 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for det rettslige grunnlaget for politiets bruk av overvåkning og kartlegging av ruspolitiske aktivister, politikere, samfunnsdebattanter eller andre engasjerte personer i debatten om rus?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:907 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Kulturministeren lanserte i slutten av november at regjeringen skal legge frem en boklov og at Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skal lede utredningsarbeidet i forkant. Det er særdeles lite informasjon å finne på departementets sider. Kan statsråden redegjøre for rammene for denne utredningen, hvem har fått oppdraget sammen med Myhre, hvordan lyder mandatet og hva er planen for å sikre medvirkning og åpenhet i denne prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:906 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Til behandling

  Mener statsråden at det er riktig og i tråd med politiregisterloven at politiet innhenter og registrerer lovlige politiske ytringer knyttet til rus, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å hindre at slik registrering finner sted?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:904 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilke nettselskaper som til tross for Stortingets tydelige henstilling om å vente, likevel har innført ny ordning for beregning av nettleie for kraftkundene?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:903 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan statsråden redegjøre for hvordan selvstendig næringsdrivende yogalærere/yogastudioer berøres av gjeldende smitteverntiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:925 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Vil statsråden bidra til å få etablert fossilfri energiforsyning på Isfjord Radio som ledd i utviklingen av et fossilfritt Arktis på sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:918 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sørge for at enkeltpersonsselskapene får samme investeringsmulighet som AS når de tenker å nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:902 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Hvilket ansvar har regjeringa for å synliggjøre, støtte og utvikle folkedansen og den folkelige dansemusikken, og hvordan vil statsråden følge opp dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:901 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Er det en forutsetning at kommuner som skal være med i lokaldemokratiprosjektet skal styres av regjeringspartiene Ap og Sp, at de skal være av en viss innbyggerstørrelse for å kunne delta, og hvilken distriktsprofil ligger ev. i det?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:900 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Hva er statsrådens planer for å ruste opp domstoler og rettssteder som har behov for det, og kan statsråden love at en kostbar reverseringsreform ikke vil forsinke fremdriften i opprustingen av disse domstolene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:899 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre beredskap på Svalbard, herunder redusere sårbarheten i den elektroniske kommunikasjonen mellom Svalbard og fastlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:898 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Parlamentarisk leder Marit Arnstad sa til VG 13. mars 2021 at det var uaktuelt for Sp å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. I det vedtatte budsjettet for 2022 økte som kjent Ap/Sp/SV bensinavgiften. Onsdag 12. januar 2022 kl 16:38 var bensinprisen 20.01 kr på YX Moi i Lund kommune i Rogaland. Er det i statsråd førstkommende fredag finansministeren vil ta initiativ til å ta Sp ut av regjering, eller var garantien fra Arnstad ikke en garanti likevel?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:897 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Besvart: 17.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Regjeringen Solberg endret i 2020 botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra 3 til 5 år etter budsjettforliket med Frp. Har regjeringen planer om å reversere endringen og redusere botidskravet for permanent oppholdstillatelse tilbake til 3 år slik at ekteskapsinnvandrere i en sårbar situasjon gis økt trygghet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:896 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 13.01.2022

  Til behandling

  Miljøgiften fluor gjør stor skade på naturen. Det har i mange år vært jobba for å forby bruk av fluorholdig skismøring. Under OL i Kina vil det bli tillatt å bruke fluorholdig skismøring. Dette er svært uheldig. Vil statsråden ta initiativ til at FIS forbyr bruk av fluorholdige skismøringsprodukter på alle sine arrangement, også OL i Kina?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:895 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Regjeringspartiene har forpliktet seg til å komme tilbake til Stortinget med en ordning for strømstøtte som inkluderer både fjernvarmekundene og borettslag og sameier. Det skal ikke være måten man bor på som avgjør hvorvidt man får dekket de ekstreme strømkostnadene. Når kan Stortinget forvente at regjeringen leverer løftene og forslagene som likestiller alle strømkundene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:894 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Til behandling

  Har det på noe tidspunkt vært kontakt eller samtaler mellom finansminister eller andre i departementets politiske ledelse og Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:893 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Ser statsråden noen betenkeligheter ved at de døgnbemannede nasjonale beredskapsressursene er underlagt Oslo politidistrikt, og tenkes disse flyttet til eksisterende eller nyopprettet særorgan?