Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 16 S (2019-2020), Innst. 98 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2019 Innst. 98 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet. Endringane vart vedtekne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2019

   Debattert i Stortinget 19.12.2019
   Votert i Stortinget 19.12.2019