Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 28 S (2018-2019), unntatt punktet om kap. 480, og kap. 490, 491 og 3490, Innst. 100 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 100 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt diverse endringer i statsbudsjettet for 2018 under Justis- og beredskapsdepartementets område, På bakgrunn av regnskapstall og endringer i forventet utvikling er flere bevilgninger endret og justert.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2018