Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 28 S (2018-2019), kap. 480, Innst. 113 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 113 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2018, Prop 27 S under Utenriksdepartementet og Prop 28 S (2018-2019), kap.480 under Justis- og beredskapsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2018