Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter

Dette dokument

  • Innst. 1 S (2013–2014)
  • Dato: 01.10.2013
  • Utgiver: fullmaktskomiteen
  • Sidetall: 86

Til Stortinget

Oslo, i fullmaktskomiteen, den 1. oktober 2013

Marit Nybakk

leder og ordfører