Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet for 2008

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 13. juni 2008

Reidar Sandal

leiar og ordførar