Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Hordaland (1 - 20 av 203)
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1888 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 18.06.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at det det skal bli enklere for folk å etablere seg på bygda?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1872 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at ingen av de andre planlagte sykehusprosjektene i Helse Sør-Øst blir forsinket som følge av utbyggingen ved OUS, og kan han i motsatt tilfelle opplyse om hvilke utbygginger som blir forsinket?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1870 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til endringar i førarkortforskrifta og trafikkopplæringsforskrifta slik at stadleg begrensa og tidsmessig begrensa førarrett vert gjeninnført?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1866 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  I lys av den siste utviklingen i Sudan, hvordan kan Norge bidra til å støtte folkets ønske om et sivilt styre som fører til demokrati, fred og stabilitet, og hvordan reagerer Norge ovenfor sudanske myndigheter på handlingene til de paramilitære styrkene Rapid Support Forces (som inkluderer Janjaweed-militsen) i landet den siste uken?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1845 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre god og ren vannforsyning i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1840 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Til behandling

  Hva er videre beslutningsprosess etter endt høring, og vil beslutningen bli fattet av næringsministeren, arbeids- og sosialministeren, regjeringen i plenum eller vil endringer i regelverket bli sendt til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1827 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Til behandling

  Mangel på radiologer rammer pasienter med alvorlig kreftdiagnose. Etter at røntgenbilde er tatt, kan det ta inntil en måned før radiologer får analysert bildene og gitt kreftleger nødvendig informasjon for videre behandling. Hva gjør ministeren for å sikre nok radiolog spesialister i dag og i fremtiden, slik at pakkeforløp for kreftbehandling kan bli etterlevd etter intensjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1821 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Til behandling

  Har Helse Midt Norge RHF (HMN) gjennomført foretaksmøte slik at Helse Møre og Romsdal HF (HMR) nå i realiteten er overstyrt for å realisere nedskjæringsplanen som er nødvendig for å kunne bygge nytt sjukehus på Hjelset?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1820 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Til behandling

  Har Helse- og omsorgsdepartementet benyttet tjenester fra PR- og kommunikasjonsbyråer som for eksempel First House siden regjeringen tiltrådte i 2013, hvilke oppdrag har byråene eventuelt utført, og hvor mye penger har departementet brukt på slike tjenester i denne perioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1774 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Besvart: 12.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke konkrete tiltak vil myndighetene iverksette for å "legge til rette" for at utviklingen av norsk reiseliv skal bli både lønnsom og bærekraftig de neste årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Hassel (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1782 (2018-2019)

  Innlevert: 03.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Besvart: 07.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Står statsråden inne for Kunnskapsdepartementets snevre fortolkning av «politisk arbeid» i Forskrift til opplæringslova § 3-47, som «deltakelse i kommunestyre eller tillitsverv i et politisk parti», eller vil han ta initiativ til en ny fortolkning av begrepet som også omfatter ungdommer som er aktive i politiske ungdomspartier uten å ha tillitsverv?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Hassel (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1781 (2018-2019)

  Innlevert: 03.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden bidra til at byvekstavtalen mellom Bergen, Fjell, Askøy, Lindås, Os, Hordaland fylkeskommune og staten sluttføres før sommeren, slik forutsetningene hele tiden har vært, eller vil statsråden la én kommune lamme forhandlingene på bekostning av de andre kommunene fordi FrP-nestleder og Os-ordfører Terje Søviknes er misfornøyd med det gjeldende politiske flertallet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1775 (2018-2019)

  Innlevert: 03.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Besvart: 12.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  NRK er den mektigste medieaktøren i Norge, og mottar betydelig støtte. Endringer skjer raskt i media. Det gjelder journalistikk, arbeidsformer, forretningsmodeller, teknologi og muligheter med digitalisering. Medieklyngen i Bergen har skapt et verdensledende miljø for medieteknologi. NRK sitt nasjonale teknologiske utviklingsmiljø bør være en del av dette miljøet. Hvordan vil statsråden bidra til at NRK kan bli en aktiv og ambisiøs partner i det miljøet som i dag skaper de nye media verktøy for god journalistikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1772 (2018-2019)

  Innlevert: 03.06.2019

  Sendt: 03.06.2019

  Besvart: 11.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Har statsråden oversikt over antall dødsfall i forbindelse med arbeidsrelatert dykking de siste ti årene, og hvilke bransjer som har høyest dødelighet per arbeidstaker i det norske arbeidslivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1767 (2018-2019)

  Innlevert: 03.06.2019

  Sendt: 03.06.2019

  Besvart: 11.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva er status og hva vil høyere forsknings- og høyere utdanningsministeren gjøre for å bidra til at vi får på plass en nasjonal kiropraktorutdanning ved Universitetet i Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1751 (2018-2019)

  Innlevert: 31.05.2019

  Sendt: 03.06.2019

  Besvart: 13.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilken verdi har det å «belyse» en sykehusstruktur som ingen noensinne har tatt til orde for, hvorfor feilinformerer statsråden om hva ansattrepresentantene i Helse Sør-Østs styre har stemt for, og vil statsråden sørge for at fortsatt sykehusdrift på Ullevål utredes i tråd med den kritikken som faktisk har kommet mot den planlagte utbyggingen i Oslo universitetssykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1745 (2018-2019)

  Innlevert: 31.05.2019

  Sendt: 31.05.2019

  Besvart: 06.06.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  I over 30 år har det vært omfattende forskning på å redde den sagnomsuste Vossolaksen. Lakselus og rømt oppdrettslaks ble utpekt som hovedårsak, men forskning har vist at store mengder smolt på vei til havet dør i selve vassdraget og i de indre fjordområdene før lakselus har en påvirkning. Det er dokumentert betydelig dødelighet i Evangervatnet ved utløp fra kraftverket. Lakselus og rømning påvirker villaks, men mener statsråden det bør forskes mer på hvordan vannkraftproduksjon også virker inn på villaksen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1744 (2018-2019)

  Innlevert: 31.05.2019

  Sendt: 31.05.2019

  Besvart: 06.06.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Den 19. mai i år ble to jusstudenter, sendt av Rafto-stiftelsen, samt fem spanske advokater nektet å overvære en rettssak mot en journalist i okkuperte Vest-Sahara, og de ble alle deportert fra Marokko. Trengs det en forhåndsakkreditering fra norske myndigheter, dersom en norsk eller utenlandsk sivilsamfunnsorganisasjon ønsker å observere en rettssak i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1743 (2018-2019)

  Innlevert: 30.05.2019

  Sendt: 31.05.2019

  Besvart: 07.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil helseministeren fremme konkrete tiltak til endringer som sørger for at Norge følger opp nylig vedtatt resolusjon i Verdens helseorganisasjon (WHO) der medlemslandene blir oppfordret til å offentliggjøre sine reelle legemiddelpriser?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1717 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Besvart: 06.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Betyr helseministerens uttalelse om at «akuttsykehus har akuttkirurgisk beredskap» at statsråden vil sikre at Helgelandssykehuset utreder to sykehus med akuttkirurgi?