Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Hordaland (1 - 20 av 51)
 • Skriftlig spørsmål fra Ane Breivik (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:492 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil statsministeren følge sin sosialdemokratiske motpart, påtroppende forbundskansler Olaf Scholz, i å fremme forslag om å gi stemmerett til 16-åringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:489 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden konkret foreta seg i kampen mot vold og overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Ane Breivik (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:486 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hvilke konkrete tiltak i tilleggsnummeret til Statsbudsjettet 2022 mener finansministeren vil gi kutt i klimagasser i løpet av 2022, utover de som allerede er foreslått i regjeringen Solberg sitt forslag til Statsbudsjett 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:459 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Til behandling

  Når ser regjeringen for seg at behandlingen av denne utredningen er ferdig, slik at Statnett kan sende melding/starte opp arbeidet med en ny tredje forbindelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:443 (2021-2022)

  Innlevert: 22.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  I 2012 startet påtalemyndigheten straffeforfølgning av arbeidsgivere til ureturnerbare asylsøkere basert på regler om krav til arbeidstillatelse som grunnlag for arbeidsinnvandring, som tidligere ikke var anvendt overfor denne gruppen mennesker. Hvilken prosess førte fram til denne praksisendringen, og var denne endringen på noen måte forankret i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:439 (2021-2022)

  Innlevert: 21.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Til behandling

  Hva og hvordan skal staten bidra økonomisk til avholdelse av folkeavstemninger før fristen 1. mars 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:435 (2021-2022)

  Innlevert: 21.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Kva er effekten økononisk for de 11 kommunane som er med i statleg finansiert eldreomsorg for 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:425 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kan statsråden garantere at Bryggen ikke vil miste sin verdensarvstatus hos UNESCO dersom bystyret beslutter å gjøre noe så inngripende som å skinnelegge området?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:405 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Er statsråden enig med Stord kommune, eller bør lokale produsenter tillates å vise frem produktene sine?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:396 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Kan statsråden redegjøre for søknadsprosessen for nytt likestillings- og diskrimineringsombud, og vil statsråden avkrefte at hun ikke direkte har blandet seg inn i den pågående prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:388 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  I Hurdalspalttforma er det slått fast at fiskerihavner skal tilbakeførast til staten. I Vestland har det vore ei svært vellukka verksemdoverdraging, og både fiskerihamner og fylkeskommune ønskjer å videreføre «eigarskapet» til hamnene slik dette i dag ligg. Kan statsråden stadfeste at det vil bli gjeve opning for ei vidareføring av ei slik ordning der partane er einige om at dette er den beste løysinga?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:383 (2021-2022)

  Innlevert: 16.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Norge har gjennom flere tiår, og skiftende politiske ledelser, opparbeidet seg en internasjonal lederposisjon innen global helse. En viktig del av dette engasjementet er arbeidet mot ikke-smittsomme sykdommer. Hvordan vil regjeringen følge opp strategien «Bedre helse, bedre liv» og innsatsen for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:382 (2021-2022)

  Innlevert: 16.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Regjeringen har i Hurdalsplattforma eit mål om at ferjekostnader til mindre øysamfunn skal bli gratis for dei reisande. Dette vil slå svært uheldig ut for næringsliv og fastbuande på øysamfunn som har anløp kun av hurtigbåt og ikkje ferjer. Kva vil ministeren gjera for å rette opp i dette forholdet, og kor stor tilleggsbevilgning må til for å inkludere øysamfunn som berre har hurtigbåt?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:367 (2021-2022)

  Innlevert: 14.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre Norge et helseløft, og hva vil statsråden gjøre for å heve statusen til dem som jobber på sykehjem?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:360 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Har olje- og energiministeren fått en henvendelse fra den nye barne- og familieministeren om å stanse BKKs utflagging, i tråd med selskapets egen formålsparagraf?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:358 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil statsråden sørge for at 1000-årsjubileet for kristenretten blir ei nasjonal markering og at Moster amfi skal vere navet i jubileet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:353 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kva er samferdsleministeren sine planar for å få planlagt og bygd ut ny vintersikker veg på rv13 mellom Vik og Voss?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:333 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Hva er begrunnelsen for at regjeringen velger å halvere norsk støtte til Det Globale Partnerskapet for Utdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:312 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 19.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvor mye mer vil det koste å bygge Hordfast innenfor Vegvesenets prosjektering (med en veibredde på 23 i stedet for 20 meter), og kan samferdselsministeren akseptere en slik kostnadssmell allerede før spaden er satt i jorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:306 (2021-2022)

  Innlevert: 09.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 15.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Med bakgrunn i takstreduksjonen som vart gjennomført av regjeringa Solberg i inneverande år på 25 %, er det interessant å få klarheit i kva den reelle takstreduksjonen frå dagens nivå faktisk vert. Kan eg be om svar på kva den reelle takstreduksjonen vert med dette forslaget ut frå dagens nivå, der også moms vert reflektert?