Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2021 Innst. 16 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2022 - Rammeområde 1 Statsforvaltning, rammeområde 6 Innvandring, regional utvikling og bolig, og rammeområde 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 12 257 222 000 kroner, rammeområde 6 med 13 880 644 000 kroner og rammeområde 18 med 202 182 580 000 kroner. Stortinget vedtok også å be regjeringen vurdere å forlenge mandatet til arbeidsgruppen som kartlegger kommunesektorens merutgifter og inntektsbortfall som følge av koronapandemien til hele 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 16.12.2021
   Votert i Stortinget 16.12.2021