Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet

Prop. 13 S (2017-2018), Innst. 79 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 79 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 08.12.2017