Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 16 S (2017-2018), kap. 542, Innst. 79 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 79 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 (ny saldering) under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram). Det er vedtatt endringer på en rekke budsjettkapitler, i tråd med forslaget fra regjeringen. Videre er det vedtatt at stikkordet "kan overføres" føyes til på kap. 1330, post 75 TIlskudd til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. I Prop. 13 S inngår det omtale av styrings- og kostnadsramme for de to jernbaneprosjektene Sandbukta - Moss - Såstad og Venjar - Eidsvoll - Langslett. Når Samferdselsdepartementet har lagt fram styrings- og kostnadsramme for Stortinget kan prosjektene startes opp i 2018, slik regjerningen har foreslått..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2017