Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 20 S (2016-2017), Innst. 116 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2016 Innst. 116 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Justerte bevilgningsbeløp gjaldt en rekke kapitler under Kunnskapsdepartementet og ble vedtatt uten merknad.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2016