Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet

Prop. 31 S (2016-2017), Innst. 129 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2016 Innst. 129 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endring i statsbudsjettet for 2016 for rammeområde 17 under Samferdselsdepartementet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det ble stemt over to forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre, om hhv en ny gjennomgang av jernbaneprosjektet Bergen-Arna, samt et forslag om begrenset stenging av Bergen stasjon i forbindelse med arbeid med prosjektet Bergen -Arna. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2016