Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 61 (2018–2019), jf. Innst. 297 L (2018–2019) og Prop. 100 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 14 [16:22:13]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) (Lovvedtak 61 (2018–2019), jf. Innst. 297 L (2018–2019) og Prop. 100 L (2018–2019))