Stortinget - Møte fredag den 8. desember 2017

Dato: 08.12.2017
President: Eva Kristin Hansen
Dokument: (Innst. 38 S (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 2 [09:14:56]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling (Innst. 38 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.