Stortinget - Møte fredag den 8. desember 2017

Dato: 08.12.2017
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.34.