Stortinget - Møte mandag den 15. mai 2017

Dato: 15.05.2017
President: Olemic Thommessen
Dokument: (Innst. 275 S (2016–2017), jf. Dokument 8:59 S (2016–2017) og Dokument 8:93 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 1 [12:06:26]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om lokalsykehus i Flekkefjord, Narvik og Odda og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om å opprettholde akuttkirurgi ved Odda sykehus (Innst. 275 S (2016–2017), jf. Dokument 8:59 S (2016–2017) og Dokument 8:93 S (2016–2017))